O nás

Rázovitá a chudá krajina Českomoravské vrchoviny neposkytovala nikdy svému obyvatelstvu dostatečnou obživu obhospodařování kamenité půdy. Lid na Svratecku žil tvrdým životem. Veškeré potřebné předměty pro domácnost a pro hospodářství si každý zhotovoval sám. Časem se tak zdokonalili v určitém oboru natolik, že se tyto činnosti staly jejich hlavním zdrojem příjmů.

Dostatek materiálů jako jílovitá hlína, kámen či dřevo dal základ vzniku řemesel. Známým odvětvím ve Svratce bylo hrnčířství, sirkařství, plátenictví a tkalcovství, řemeslo dřevařské, později i klempířství a zámečnictví.

 

Druhá polovina 19. století je ve znamení klempířství. V roce 1865 vznikají drobné firmy zabývající se ruční výrobou kovového zboží. Mezi nejvýznamnější patří firmy Jan Berounský, Josef Berounský, Josef Kyncl a syn a Družstvo klempířů Svratka.

Výrobky z plechu samozřejmě svým zpracováním odpovídaly dané době. Teprve později byly zaváděny jednoduché tvářecí stroje, na kterých se výrobky již lisovaly, a proto se současně začala rozvíjet i výroba lisovacích nástrojů. Ve 30. letech zavedla firma Jan Berounský výrobu závěsných a stolních petrolejových lamp, které s drobnými obměnami naleznete ve výrobním portfoliu firmy Mars Svratka a.s. doposud.

 

Po 2. světové válce a nástupu komunistů k moci, došlo ke znárodnění místních firem a vznikl podnik MEVA. V dalších letech je podnik osamostatněn a přebírá od bývalé firmy Jana Berounského značku MARS, která byla původní značkou petrolejových lamp.

V 80. Letech zařadil n.p. Mars do svého výrobního programu výrobu sedadel pro traktory ZETOR a byl tak začleněn do koncernu AGROZET. V roce 1989 došlo k odtržení a osamostatnění a vzniku státního podniku MARS Svratka. Akciová společnost byla založena 1. 1. 1994.