//Společenská odpovědnost
Společenská odpovědnost2015-02-24T14:20:08+00:00

Hlásíme se k ekologické a sociální odpovědnosti. Nabízíme nové pracovní příležitosti, zabýváme se příspěvkovou činností.

mars_goes green

Soustavně zlepšujeme výrobní procesy, inovujeme výrobní technologie a renovujeme budovy s důrazem na snižování energetické náročnosti a přímým dopadem na kvalitu pracovního prostředí pro naše zaměstnance.

V současné době se realizuje přechod na úsporné světelné zdroje LED a špičkovou třídu zářivkových těles T5.

V roce 2016 je plánován přechod z centrálního parního na lokální plynové vytápění, které významně sníží spotřebu topných médií a vylepší tepelný komfort na pracovištích.

V celém podniku je zavedeno třídění odpadů všech třiditelných sort, aktivně se jej účastní všichni zaměstnanci. Materiál používaný na naše výrobky je 100% recyklovatelný a s vysokým podílem již recyklovaný.

recycle

 

Pro naše zaměstnance organizujeme hromadnou autobusovou dopravu – významně tím snižujeme emise produkované při dopravě osobními automobily a ulehčujeme našim lidem každodenní život.

log_bus

Náš výrobní závod leží v srdci chráněné krajinné oblasti Žďárské Vrchy tuto skutečnost si uvědomujeme a okolní překrásné krajiny si natolik považujeme a právě proto vynakládáme maximální úsilí, aby naše činnost měla minimální dopad na životní prostředí v této lokalitě.

S maximální odpovědností přistupujeme k ochraně životního prostředí, kterou naplňujeme nad rámec platných zákonů a nařízení.

les_svratka

Úzce spolupracujeme a podporujeme činnost občanského sdružení, které se zabývá obnovou původního biotopu – oživení slepých ramen řeky Svratky. Cílem je vytvoření klidové zóny pro občany města a lokality pro osídlení původními druhy fauny a flóry.

Podporujeme činnost sportovních oddílů mládeže a příležitosti k pohybové aktivitě široké veřejnosti. Zastřešujeme úpravu běžeckých lyžařských tras a během roku pořádáme sérii sportovních akcí.