Společnost Mars Svratka, a.s. si dovoluje informovat své akcionáře o tom, že představenstvo Společnosti rozhodlo o svolání valné hromady Společnosti k 23.11.2017 v 11:00 hodin v sídle Mgr. Marcela Žižky.

Pozvánka na valnou hromadu 2017

Výroční zpráva za rok 2016